Właściwość

Właściwość ogólna Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Ala Wengerek Kancelaria Komornicza nr IX w Bytomiu zgodnie z treścią
art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ( Dz.U. 2018 poz. 771 ) prowadzi postępowanie egzekucyjne w obrębie
właściwości Sądu Rejonowego w Bytomiu.


Właściwość z wyboru Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Ala Wengerek stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych
(Dz. U. 2018.771) zawiadamia o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.