Kancelaria

Kancelaria jest w pełni przygotowana do weryfikowania istnienia i treści elektronicznych tytułów wykonawczych oraz przyjmowania i obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem E – Sądu ( EPU ).

Kancelaria posiada dostęp do:
– Platformy Usług Elektronicznych ZUS ( ZUS PUE )
– Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców ( CEPiK )
– Systemu Ognivo
– Platformy CPD MSW
Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych